Gazi Cad. Vergi Dairesi Karşısı Valilik Otoparkı Yanı | ÇORUM
Bizi Arayın: 0544 660 19 19

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metni

NOVA LIFE YAPI

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanmıştır.

Kurumumuzca, VERBİS uygulamasından giriş yapılmak suretiyle veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi veya irtibat kişilerine ait ad – soyad / unvan, vergi kimlik numarası, TC kimlik numarası, telefon numarası, adresi, e-posta adresi ve KEP adresi verileri Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak VERBİS uygulamasından giriş yapılmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup Kanunun 16 ncı maddesi gereği kişisel veriler kamuya açık olarak tutulacaktır.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz.

Çorum Yapı Mantolama

27

Bu Yıl Tamamlanan Proje

12

Proje Devam Ediyor

42

Ekip Arkadaşı

39

Mutlu Müşteri